Denní centrum

Denní centrum pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením poskytuje a zajišťuje vytvoření a udržení takových návyků, osobních a sociálních schopností a dovedností, které umožní dosažení maximální možné míry jejich samostatnosti v běžném životě a začlenění do běžného společenského prostředí.

Poslání denního centra

Cílová skupina:

Chod centra zabezpečuje pedagod Anna Šnircová a 3 asistenti.