O nás

Klub StonoŠka vznikl na podzim v roce 2004 a to z iniciativy maminek které pečovaly zdravotně postižené děti. Klub je veden od samého začátku jako součást Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR se sídlem v Praze. Dle zájmu rodičů sdružujeme děti z celého regionu Kroměřížska. Je to rozsáhlá oblast a aby byla činnost klubu dostupná všem, kteří mají zájem, byly zřízeny dvě klubovny. Jedna v Bystřici pod Hostýnem, druhá v Kroměříži kde ji zabezpečuje Klub UNESCO.

Schůzky v Bystřici pod Hostýnem:

STONOšKA je klub, který sdružuje děti s různým zdravotní postižením. Aby práce v klubu byla co nejefektivnější potřebujeme osobní asistenty. Ty získáváme především z řad žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol, kteří mají o tuto práci zájem.

Program schůzek je přizpůsoben jednotlivým druhům postižení. Cílem je prohlubovat a upevňovat jak praktické tak teoretické znalosti, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, pohybové dovednosti a podporovat rozvoj fantazie a kreativity.

Kroužky:

Na podzim v roce 2015 vzniklo pod klubem STONOšKA „Denní centrum volno časových aktivit.“. Provoz centra je třikrát týdně - pondělí, úterý a čtvrtek v době od 7.30 do 14.00 hodin.

Klub STONOšKA nabízí také pobytové akce. Jde o rehabilitační, rekondiční a psychorehabilitační pobyty nejen pro členy klubu ale v současné době i pro členy podobných klubů jako je náš. Máme řadu přátel a kamarádů po celé republice.

Hlavním cílem zřízeného centra je poskytnout rodičům odlehčení od celodenní péče o postižené dítě, které se nemůže zapojit do pracovního procesu ani v chráněných dílnách. Centrum je pro všechny druhy zdravotního postižení a není podmínkou návštěva odpoledního klubu. Máme však vzhledem k prostorám omezenou kapacitu. Náplní klubu jsou volnočasové aktivity zaměřené na sebeobslužnost, praktické dovednosti, prohlubování a upevňování vědomostí získaných ve školských zařízeních a logopedii. Práce s dětmi je individuální a skupinová. Cílem je vést děti k samostatnosti, upevňovat sociální návyky a prohlubovat sociální komunikaci. Chod centra zabezpečuje speciální pedagog- logoped, asistenti.